Menu Content/Inhalt
Strona Główna arrow O bibliotece
O bibliotece Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
09.04.2008.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płośnicy jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

Terenem działania jest Gmina Płośnica.

Do podstawowych zadań Biblioteki należą:

  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych

  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych

  • prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek

  • organizowanie czytelnictwa

  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury organizacjami, stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalnych społeczeństwa.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płośnicy działalność  swoją rozpoczęła dnia 1 stycznia 1949r. W swych dziejach kilkakrotnie zmieniała adres i warunki lokalowe.

W październiku 1986 roku nastąpiła  kolejna przeprowadzka.
Najnowsza jej siedziba mieści się przy ulicy Kościelnej 38.
Składa się z 2 pomieszczeń i zajmuje powierzchnię 108 m2
Biblioteka posiada: Wypożyczalnię, Czytelnię.
Ponadto czytelnicy mogą nieodpłatnie korzystać z pięciu stanowisk komputerowych.

 

 

Pierwsze komputery
 Pierwsze komputery

Aktualna wielkość księgozbioru wynosi 14 tysięcy woluminów i 7 tytułów czasopism.
Katalog: alfabetyczny, rzeczowy.

Katalog alfabetyczny

   Bibliotekarki starają się przyciągnąć młodego czytelnika poprzez liczne imprezy, zaszczepi przyjaźń do książki, do literatury i potrzebą obcowania z nią, systematycznie pracują z młodzieżą szkolną nie tylko z Płośnicy, ale również z okolicznych miejscowości. Przeprowadzane są lekcje biblioteczne, organizowane są spotkania autorskie pogadanki, odczyty, konkursy, przeglądy książek, dyskusje nad książką, wystawy malarskie, wycieczki do biblioteki. Dla najmłodszych dzieci jest kontynuowana akcja głośnego czytania.

 M?odzi czytelnicy

Dyrektorem biblioteki jest Pani Teresa Trybowska, zaś obsługą czytelników zajmuje się Pani Danuta Józefowicz.

Do biblioteki zapraszamy w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 1200 - 1800, zaś w soboty w godz. 800 - 1400. Środa jest dniem wewnętrznym.

Godziny pracy biblioteki ulegają nieznacznym zmianom w miesiącach lipcu i sierpniu, w których w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki pracujemy od 1200 do 1700, zaś w soboty biblioteka jest nieczynna.

Zapraszamy również na stronę "Baza  Informacji Lokalnej gminy Płośnica" prowadzoną przez GBP w Płośnicy.

Zmieniony ( 17.10.2013. )